Acute Zorg Netwerk Noord Nederland; van, voor en door de zorg!

Mensen in acute, levensbedreigende situaties tijdig passende zorg bieden, regulier dan wel opgeschaald. Dát is het gezamenlijke doel van de partners in het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN). Het team AZNNN ondersteunt de ketenpartners bij het bereiken van dit doel. Met een gezamenlijk opleidingsaanbod, door samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren en door de kwaliteit in de acute ketenzorg te borgen.